• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Chodníková novela

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích byl novelizován zákonem č. 97/2009 Sb.

Pro nás jako správce budov a určitě i pro vlastníky nemovitostí je převratný především § 27, kdy za škody vzniklé uživatelům pozemních komunikací (zařazen i chodník), jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti, odpovídá vlastník chodníku (obec, kraj), pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit podle zvláštního právního předpisu Vymezení těchto úseků místních komunikací a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením
Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz