• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Facility management - komplexní správa nemovitostí a cesta k finančním úsporám vlastníka realit

Příklady nejen ze zahraničí, ale i z tuzemska jasně prokázaly hlavní přednosti nemovitostí spravovaných FM firmami. Tou hlavní je úspora nákladů v průměrné výši deseti až třiceti procent proti nákladům na správu prováděnou vlastními zaměstnanci - útvarem. To je také důvod, proč je správa nemovitostí tak často spojována s outsourcingem. V praxi to znamená miliony, mnohdy desítky milionů korun úspor ročně. Oblast, jíž se Facility Management zabývá, je poměrně široká. Přesto někdy bývá z neznalosti považována za "pouhou" správu nemovitostí. Oficiální definici oboru nabízejí odborné materiály International Facility Management Association, světové profesní organizace. Podle této organizace je facility management "metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd". Německá profesní organizace GEFMA nabízí obdobnou definici. Facility management je podle ní definován jako "analýza a optimalizace všech z hlediska nákladů relevantních procesů týkajících se budovy, jiného stavebního objektu nebo výkonů podniku, které nepatří k hlavní činnosti podniku". Hnací motor oboru: konkurence Hlavním důvodem, proč se začal Facility management ( Správa nemovitostí ) poměrně rychle prosazovat ve všech vyspělých zemích, je snaha organizací co nejlépe uspět v tvrdém konkurenčním boji - snížit si náklady na činnosti, které firmu "neživí"(v případě Facility management na ty spojené se správou budov), a naopak uvolnit pracovníky i finanční prostředky na oblasti, v nichž společnost spatřuje hlavní předmět podnikání. Facility management dokáže velmi efektivně převzít všechny takzvané podpůrné činnosti, bez kterých si ovšem nelze chod firmy představit, a provádět je podstatně levněji a kvalitněji než firma vlastními silami. Mezi tyto podpůrné činnosti patří především správa nemovitostí, budov, majetku, využívání prostor, plánování rekonstrukcí a stěhování, údržba, úklid, stravování, pošta, doprava, kopírovací služby a tak dále. Výzkumy mezi majiteli komerčních nemovitostí prokázaly, že nejméně osmdesát procent z nich by raději investovalo více času a peněz do plánování a výstavby, jen aby byli později schopni své objekty efektivně obhospodařovat. Zkušenost by si ale mohli ušetřit, kdyby včas zavedli a využili facility management, jehož přínosem je právě transparentnost nákladů a plné využití potenciálu objektu.

Ve prospěch Facility managementu hovoří i další data. Každý, kdo má s údržbou, správou, provozem a dalšími činnostmi spojenými s komerčními nemovitostmi zkušenosti například potvrdí, že platí jednoduché pravidlo: přibližně každých deset let se vydává částka ve výši hodnoty objektu na provoz a údržbu nemovitostí. Pokud se tato suma přepočte na životnost objektu, převýší "provozní" náklady hodnotu budovy až desetinásobně! Úkol Facility management firmy je přitom jasný: udělat vše, aby čísla vyznívala pro majitele nemovitosti mnohem příznivěji.

Pro koho jsou služby Facility managementu výhodné? Zjednodušeně řečeno, pro každého vlastníka větší nemovitosti. Myslím, že dobrým, byť zjednodušujícím příkladem je vlastník nemovitosti, v níž se vyskytují prostory obchodní, kancelářské, skladové, výrobní, bytové, garáže a další. Takovým vlastníkem může být třeba subjekt, jehož podnikatelským záměrem je dlouhodobě vlastnit obdobné nemovitosti a pronajímat je za účelem zisku.

Už samotné vlastnictví představuje řadu povinností, které se musí průběžně plnit: vést majetkovou evidenci, účetnictví, odvádět daň z nemovitosti, pojištění, zajišťovat periodické revize technických zařízení a instalaci v zákonných lhůtách a samozřejmě zajišťovat provoz budovy, ostrahy, úklidu, dodávky energií a médií. Ani tím však starosti vlastníka nekončí, neboť k návratnosti vložené investice je nutné dům obsadit nájemníky, uzavřít s nimi řádné nájemní smlouvy, sledovat plnění, vymáhat pohledávky..., což klade značné nároky na odbornost zaměstnanců v mnoha disciplínách, koordinaci těchto činností tak, aby byl objekt řádně provozován, udržován a celkově efektivně pronajat, protože jen tak může vlastníkovi přinášet v dané lokalitě a čase optimalizovaný výkon.

Komplexní facility management Nabídka jednotlivých firem působících na českém trhu je široká a zahrnuje celou šíři oborů zahrnovaných pod hlavičku facility managementu. Jsem přesvědčen, že do budoucna mají největší šance na úspěch firmy, které nabídnou klientovi co nejkomplexnější řešení.

Stále více vlastníků nemovitostí si však uvědomuje, že největších úspor, a tím i efektivity investice, společně dosáhneme prostřednictvím takzvaného komplexního facility managementu. Ten je podle našich zkušeností výhodný pro každého většího majitele nemovitostí. Typickým klientem je obchodní společnost účelově založená například finanční skupinou k vlastnění nemovitosti určené k pronájmu. Taková firma nemusí mít žádné zaměstnance s výjimkou statutárních orgánů a FM společnost je schopna zajistit komplexní správu nejen nemovitostí, ale i celé společnosti - včetně účetnictví, daňových přiznání, zajištění platebního styku, řešení pohledávek a samozřejmě všechny činnosti spojené s provozem, údržbou a pronájmem nemovitostí v majetku společnosti.

Standardem je tvorba finančních plánů pro každou společnost či nemovitost na dohodnuté období, obvykle 1 až 5 let, které jsou pak základním nástrojem řízení a kontroly pro obě strany smluvního vztahu. Součástí plánu je i podrobný plán oprav a investic, vycházející z analýzy technického stavu objektu a potřeb či záměrů klienta.

Controlleři mají přehled Partner, který na FM společnost všechny tyto činnosti a starosti převede, má přitom neustálou kontrolu, co se s nemovitostí děje - jaká je obsazenost, jaké se plánují rekonstrukce a tak dále. My jsme například ve Spojených státech koupili celosvětově osvědčený software pro podporu činností FM. Program, propojený s rozsáhlou databází, majiteli umožňuje on line kontrolu nad všemi našimi činnostmi - čímž se mu snažíme poskytnout maximum jistot, že se o nemovitost nejen řádně staráme, ale že investice, kterou do ní vložil, se vrací přesně podle společně vytyčeného plánu. Systém CAFM (Computer Aided Facility Management) umožňuje přes webovské rozhraní přístup oprávněným osobám v reálném čase a v dohodnutém rozsahu odkudkoli na světě. To vyhovuje zejména zahraničním vlastníkům nemovitostí, neboť jejich controllingoví odborníci mají nad investicí neustálý dohled, ať už sedí v Mnichově či v New Yorku.

Zdroj financnimanagement.cz

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz