• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Kontrola účinnosti kotlů - informace o termínech

Termíny kontrol podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů.

U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti.
• nejméně 1krát za 2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva o výkonu do 200 kW včetně
• nejméně 1krát za 4 roky pro kotle spalující plyn do výkonu 200 kW včetně
• pro kotle nad 200 kW s četností podle zvláštního právního předpisu (150/2001 Sb.)

Termíny četnosti kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. (účinnost vyhlášky 1. listopadu 2007).

U zařízení sloužícího pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do provozu je vlastník nebo provozovatel povinen zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie do 3 let po nabytí účinnosti tohoto zákona (1.ledna 2001). Součástí této kontroly je posouzení účinnosti kotle a jeho dimenzování v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy.

U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti podle prováděcího právního předpisu vyhlášky ministrestva průmyslu a obchodu č. 150/2001 Sb..

Kontrolu kotlů mohou provádět pouze osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu Osoby provádějící jednorázovou kontrolu kotlů, nebo kotrolu kotlů se jmenovitým výkonem nad 200 kW musí být přezkoušené ministerstvem z problematiky účinnosti užití energie a návrhů opatření.

Povinnosti jednorázové a pravidelné kontroly kotlů se nevztahují na vlastníky nebo provozovatele kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz