• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Úprava o zvyšování nájemného o pětinu za tři roky se do vládní předlohy opět dostala při jejím projednávání ve sněmovním ústavně-právním výboru. "Zdá se nám to dostatečné," řekl dnes Křeček. V současnosti nemají návrhy na růst nájemného podle něho žádná omezení a soudy je mohou v případě sporů zvažovat volně.

Po opravách bytů nebo domu jako celku bude moci majitel navrhnout zvýšení nájmů o desetinu. "Pokud se dohodne se třemi čtvrtinami nájemníků, bude to platit pro všechny, tedy i pro ty, kteří se nepřipojí," uvedl poslanec. Pokud dohoda nebude, vlastník podle něho bude moci zvednout nájemné o 3,5 procenta ročně.

 

Souhlas s podnájmem bytu si bude muset nájemník od majitele vyžádat v případech, pokud v bytě nebydlí déle než dva měsíce, nebo jej bude chtít pronajmout někomu dalšímu. Pokud bude nájemce v bytě nadále bydlet, souhlas s podnájmem jeho části potřebovat nebude. "Pokud někdo zůstal sám ve velkém bytě, může si do něj vzít například studenta. To je jistě v pořádku," soudí Křeček.

Předloha, která se má schvalovat na říjnové schůzi sněmovny, také výslovně uvede, že nájemníci mohou v bytě chovat zvířata bez majitelova souhlasu. Budou ale muset zaplatit případné náklady, které by tím vznikly.

 

"Vycházíme z toho, že pronajímatel pronajímá byt a nemá co mluvit do způsobu života nájemníka. Ani nyní to problém nepůsobí," řekl Křeček. Předloha uvádí, že chov zvířete nesmí obtěžovat ostatní nájemce a zvyšovat opotřebování domu.

Za důležité v oblasti bydlení poslanec pokládá ustanovení o neplatných ujednáních. Pronajímatelé a nájemci si ani ve smlouvě nebudou moci dohodnout nic, co by snižovalo zákonná práva nájemníka jako slabší strany práva, například různé pokuty.

Návrh nového občanského zákoníku přejímá i novinky, které budou platit v bydlení od listopadu. Jde podle Křečka například o povinnost nájemníka sdělit majiteli, kdo případně může zpřístupnit byt při dlouhodobé nepřítomnosti nájemce.

Křeček při této příležitosti vyzval zejména levicové strany zastoupené v Poslanecké sněmovně, aby neblokovali nový občanský zákoník, protože nový kodex lze chápat jako posílení práv nájemníků a podle křečka se přibližuje obdobným normám ve vyspělých zemích EU.  Nový občanský zákoník by měl nabýt účinnosti od roku 2014.

 

„Návrh nového občanského zákoníku přináší nájemcům bytů jistotu práv a povinností, řekl novinářům předseda SON Milan Taraba. Například nájemné se určuje jako místně obvyklé s tím, že pronajímatel může požádat o zvýšení 1x za 12 měsíců, pokud celková částka za tři roky nezvýší nájemné o více než 20 procent. Taraba rovněž uvedl, že by mělo skončit uzavírání tzv. hotelových pronájmů, kdy pronajímatel uzavírá s nájemcem smlouvu pouze na tři nebo šest měsíců. Takové pronájmy nedávají lidem žádné jistoty související s trvalým bydlištěm nebo domovem. V zahraničí jsou obvyklé pronájmy nejméně na tři roky, obvykle však na pět let. Každý pronajímatel si váží dobrých nájemníků a má zájem, aby u něho bydleli co nejdéle. „Majitelé domů a bytů by rovně měli přehodnotit své požadavky na výši nájemného, které je zejména v Praze velmi vysoké a neodpovídá výši průměrné mzdy a starobního důchodu. Trh s byty je v Praze již přesycen. V hlavním městě je v současné době 20 000 volných bytů a zájemci si tak mohou vybrat byty i s nižším nájmem," uvedl Taraba.

 

O tom, jak bude řešena problematika bydlení v novém občanslém zákoníku hovořili na tiskové

konferenci představitelé Sdružení nájemníků ČR. Na snímku (zprava) místopředseda ústavně-právního výboru Parlamentu ČR Stanislav Křeček, předseda SON Milan Taraba a tisková mluvčí ČMKOS Jana Kašparová.

 

Zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/2509-3/novy-obcansky-zakonik-urci-moznosti-zvysovani-najemneho

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz