• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Podle ustanovení § 2287 občanského zákoníku může nájemce vypovědět nájem bytu, nebo nájem domu, sjednaný na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Taková situace může nastat např., ztratí-li nájemce práci a novou nalezne až v místě, kam nebude možné bez obtíží z dosavadního bydliště dojíždět. Toto ustanovení však postrádá pravidla o délce výpovědní doby, což představuje mezeru v zákoně.

Nejjednodušší pochopitelně je stanovit výpovědní dobu přímo pro tento případ v nájemní smlouvě. Případně je možné nájemní smlouvou ujednat, že nastane-li taková situace, je možné podat výpověď bez výpovědní doby. Jak ale postupovat, pokud nájemní smlouva takové případy neošetřuje?
Nový občanský zákoník jednoznačně počítá s možností výpovědi bez výslovného sjednání výpovědní doby, počítá s výpovědní dobou, avšak nestanoví její délku. Expertní skupina se shodla, že tento případ je proto nutné řešit použitím analogie, tedy postupem, s nímž zákon počítá v ustanovení § 10 odst. 1. Pro vyplnění této mezery má být nalezeno takové ustanovení, které se týká právního případu, jež je co do svého obsahu a účelu nejbližší situaci, která vznikne uplatněním ustanovení § 2287.
Nový občanský zákoník nejčastěji stanovuje výpovědní dobu v délce tří měsíců. Pro tento konkrétní posuzovaný případ je co do obsahu a účelu nejbližší úprava § 2231 odst. 1 pro nájem nemovité věci sjednaný na dobu neurčitou, tj. výpovědní doba tříměsíční.

¨

Stanovisko:
Při vypovězení nájmu bytu, nebo domu sjednaného na dobu určitou nájemcem z důvodu uvedeného v ustanovení § 2287 OZ se analogicky uplatní tříměsíční výpovědní doba stanovená v § 2231 odst. 1 OZ pro nájem nemovité věci sjednaný na dobu neurčitou.

Výkladová stanoviska KANCL k novému občanskému zákoníku najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.

Autor: Martina Vojíková

zdroj : http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?a=34838

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz