• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

 

Povinnosti vlastníka budovy:

-          zajistit zpracování PENB při prodeji budovy nebo při pronájmu budovy

-          předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo pronájmu budovy

-          předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy při podpisu kupní smlouvy nebo nájemní smlouvy

-          zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo pronájmu budovy

Povinnosti vlastníka jednotky (bytu nebo nebytového prostoru):

-          předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky

-          předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky při podpisu kupní smlouvy

-          zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky

Povinnost zajistit zpracování PENB v případě vlastníka jednotky má společenství vlastníků jednotek v budově (ne vlastník jednotky), kde se prodávaná jednotka nachází. O poskytnutí tohoto PENB, resp. jeho ověřené kopie, musí vlastník jednotky požádat písemně společenství vlastníků jednotek.

Pokud vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání předán PENB, resp. jeho ověřená kopie, může jej vlastník jednotky podle cit. zákona nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky a v rámci plnění svých povinností předkládat a předávat kupujícímu místo PENB toto VYÚČTOVÁNÍ; v takovém případě pak pro vlastníka jednotky neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky.

Výjimky – kdy nemusí být průkaz zpracován

-          Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.

-          chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci

-          budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

-          budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče

-          budov pro náboženské účely

-          průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ

-          stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat

-         nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem

Co je dobré vědět

-          platnost průkazu max. 10 let

-          průkaz může provádět jen - energetický specialista

stávající průkazy vypracovávané od roku 2009 až 2013 – budou stále platné.

 

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz