• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Začneme slovem pronájem bytu. Z právního hlediska nemá žádnou váhu, ale na druhou stranu v běžné mluvě se běžně používá a jeho význam lze volně vyjádřit jako vztah mezi vlastníkem bytu a zájemcem o bydlení. Z právního hlediska jsou však daleko zajímavější další dva termíny nájem a podnájem bytu, které teď podrobněji rozvedeme.

Jak již lze ze slov podnájem a nájem bytu odvodit logickou cetou, podnájem je podřízený nájmu neboli podnájem bytu může vzniknout pouze tehdy pokud existuje nájemní vztah. Nájem bytu chápeme jako závazkový vztah. To znamená, že právně zavazuje pouze osoby bezprostředně dotčené (subjekty oprávněné a povinné jsou jasně definovány smlouvou) Nejlépe si to lze představit jako vztah mezi dlužníkem a věřitelem. V případě závazkového vztahu k cizímu bytu může osoba oprávněná vykonávat právo k tokovému cizímu bytu pouze v rozsahu, který je obsažen v dohodě s vlastníkem bytu. Tedy klasický hlavní nájemní vztah

Hlavní vztah- nájem bytu existuje mezi vlastníkem bytu (pronajímatelem) a nájemcem. Podnájem naopak je vztah kdy nájemce bytu dále pronajme byt další osobě (podnájemci). Z toho lze dále odvodit, že podnájem zaniká nejpozději se zánikem hlavního vzahu tedy nájmu bytu. Pokud si ovšem podnájemce nedohodne něco jiného přímo s vlastníkem bytu

A v tom spočívá hlavní nebezpečí pro nájemce bytu. Pokud si např. vlastník bytu uzavře nájemní smlouvu se svým příbuzným a ten pak s vámi uzavře podnájemní smlouvu, tak nejste nijak chráněni v případě, že vlastník bytu zruší nájemní smlouvu se svým příbuzným… Pak již nemůžete byt užívat a musíte se vystěhovat. Neexistují zde žádné výpovědní lhůty a proto pokud by se vás chtěl vlastník bytu rychle zbavit, tak tento typ vztahu mu to plně umožňuje. Proto buďte jako zájemce o nájem bytu k takovým typům smluv ostražití a zásadně trvejte na sepsání smlouvy o nájmu bytu s vlastníkem bytu, nikoli podnájmu s nájemcem.

Podnájem bytu lze na rozdíl od nájmu bytu vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě ne kratší než tři měsíce. Pokud ve smlouvě doba není určena skončí nejpozději se zánikem nájmu a po skončení podnájmu nemá podnájemce bytu právo na náhradní byt nebo ubytování.

Toto neplatí pro družstevní byty, kde toto upravují stanovy družstva a podnájemníkovi obecně toto riziko nehrozí. Vždy je však dobré nahlédnout do stanov a seznámit se za jakých podmínek družstvo podnájem bytu umožňuje. Pronajmout byt v družstvu ani jiným způsobem nelze ošetřit, aniž byste se jinak nestali družstevníkem.

Proto věnujte sjednání nájmu nebo podnájmu bytu velkou pozornost a k sepsání smlouvy si přizvěte odborníka na nájemní vztahy s právním specializací. Zkušený právník vám pomůže vyhnout se budoucím nemilým problémům, které by mohly záměnou termínů lehce vzniknout.

 

Zdroj:  http://www.vlastnici.cz/podnajem-najem-a-pronajem-bytu-jaky-je-v-tom-rozdil/

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz