• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a, podobně jako energetický štítek spotřebiče, řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti. Průkaz energetické náročnosti budovy lze zpracovat pro jakoukoliv budovu. Od 1. 1. 2009 je povinný pro všechny nově stavěné budovy (včetně např. rodinných domů) a pro rekonstrukce větších budov. Užitečný však může být i v dalších případech - například při prodeji, koupi či pronájmu budov.

Požadavky na energetickou náročnost budov upravuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 177/2006 Sb.) a vyhláška č. 148/2007 Sb. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je podle tohoto zákona od 1. 1. 2009 povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit je průkazem energetické náročnosti budovy při

  1. výstavbě nových budov,
  2. při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
  3. při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a.) nebo b.).

Průkaz nesmí být starší 10 let a musí být přiložen stavebnímu úřadu při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Provozovatelé budov určených pro poskytování služeb veřejnosti, tedy budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2mají povinnost umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově. Podle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce tato povinnost platí pouze pro nové stavby nebo budovy po rekonstrukci dle § 6a zákona 406/2000 Sb.

Nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy rychle, levně a kvalitně. Pro rodinné domy, v případě dodání kompletní projektové dokumentace je možno zpracovat PENB do tří pracovních dnů. Cena za vyhotovení průkazu začínají od 4.000,- Kč.

 

Zdroj: http://www.reloca-es.cz/prukaz-energeticke-narocnosti-budovy

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz