• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

 

K vydání vyhlášky č. 269/2015 Sb. dostalo Ministerstvo pro místní rozvoj zmocnění díky novému § 14a, který bude od 1. ledna 2016 vložen do novelizovaného znění zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Novou vyhláškou se ruší a plně nahrazuje původní vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
Nová vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, je strukturou podobná rušené vyhlášce č. 372/2001 Sb. U rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody nedochází k zásadním změnám. Stejně jako nyní bude základní složka nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé vody činit 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody bude činit 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.
U nákladů na vytápění bude základní složka nově činit 30 % až 50 % a zbytek nákladů bude tvořit spotřební složku. Dosud tvořilo základní složku 40 % až 50 % nákladů. Upravují se také limitní hodnoty nákladů na vytápění vztažené na 1 m2. Pokud rozdíl v nákladech na 1 m2 bude o více než 20 % nižší nebo o více než 100 % vyšší oproti průměru, musí poskytovatel provést úpravu výpočtové metody podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 269/2015 Sb.
Stejně jako předchozí vyhláška obsahuje i nová vyhláška č. 269/2015 Sb. v příloze tabulku s koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy podle druhu vytápěných místností nebo nebytových prostorů.
Zdroj http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?a=40090
radiátor

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz